มันไม่ใช่เราจริง!


ฝึกจิตให้ถึงที่ของมัน
มันปล่อยได้ มันวางได้ มันทิ้งได้
มันไม่ยึดแม้กระทั่งตัวจิตนี้ด้วย
ไม่ยึดกายแล้วก็ไม่ยึดจิต
เพราะจิตมันเป็นนามธรรม ไม่ได้มีตัวตน 
เป็นนามธรรม แต่คนอดยึดจิตไม่ได้ 
เพราะต้องใช้จิตทำงาน ใช้ความคิดทำงาน 
แต่ถ้าเราฝึกให้ถึงที่ รู้แจ้งความจริงแล้ว
ขันธ์ห้ามันเป็นธรรมชาติ มันเป็นแค่เครื่องใช้ 
มันไม่ใช่เราจริง!

พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต

Image by StockSnap from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เป็นอิสระจาก "จิตใจ" ที่ ”ต้องการควบคุม”


อย่าเอาตัวเองไปขึ้นอยู่กับ
สิ่งใดๆ หรือบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น
เพราะทุกสิ่งล้วนไม่จริงอย่างที่เห็น
.
ความเป็นอิสระที่แท้จริง คือ
เป็นอิสระจาก "จิตใจ" ที่ ”ต้องการควบคุม”
ใน “สิ่งที่ไม่อาจควบคุมได้”
ชีวิตคุณจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้
ต่อเมื่อคุณได้สืบสาวลึกลงไป
จนกระทั่งมองเห็นจริง ๆ ได้เองว่า
แท้จริงแล้ว...
ธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่าง
ล้วนเป็นของชั่วคราว
แท้จริงแล้ว...
ชีวิตเป็นเพียงภาพลวงตา
...เมื่อนั้นแหละ...
คุณจึงจะสามารถ
ปลดปล่อยตัวเองออกจาก
บทละครชีวิตจอมปลอมที่แสดงอยู่นี้ได้
คุณจะตระหนักได้ว่า
ไม่มีสิ่งใดแม้แต่สิ่งเดียว
ที่มีอยู่จริง...ที่เป็นความจริง
อย่างที่เรามองเห็นอยู่นี้เลย
.
Hang on to nothing, as nothing truly is.
.
And this is true freedom—being free from the mind's desire to control the uncontrollable.
.
To integrate this understanding into our lives, you must inquire deeper into the temporary nature of being. You must first see through life's illusion before you can free yourself from its false drama. You must realize that nothing is as it seems.

Zen Thinking

Image by mohamed_hassan from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา