เราภาวนา ไม่ใช่เพื่อจะเอาความรู้สึกตัวตลอดเวลาเราภาวนา ไม่ใช่เพื่อจะเอาความรู้สึกตัวตลอดเวลา 
ไม่ใช่เพื่อจะเอาใจที่ไม่หลง
เราต้องการเห็นความเป็นธรรมดาของมัน 
คือ หลงก็บังคับไม่ได้ ไม่อยากให้หลงก็ทำไม่ได้ 
อยากรู้สึกตัวนานๆ ทำไม่ได้ 
หลงเกิดดับ สติเกิดดับ สมาธิเกิดดับ 
เราต้องการเห็นตรงนี้ต่างหาก 
เห็นตรงนี้ได้แล้ว ใจนะ ยอมรับความเป็นธรรมดาของมัน 
ยังไม่ต้องได้มรรคผลหรอก ใจก็ร่มเย็น

อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา