การทำให้ตนเองดีขึ้นคือทำให้โลกดีขึ้นด้วย


ผู้คนทั่วไปในโลกพยายามจะทำให้โลกดีขึ้น 
เจตนาของพวกเขาน่านับถือ 
แต่พวกเขาอยากจะเปลี่ยนทุกสิ่งนอกจากตนเอง 
การทำให้ตนเองดีขึ้นคือทำให้โลกดีขึ้นด้วย…
ถ้าเรายังไม่สามารถเปลี่ยนตนเองได้ 
เราก็เหมือนฝูงชนเกรี้ยวโกรธที่ตะโกนหาสันติภาพ 
การจะขับเคลื่อนโลกได้นั้น 
เราต้องยืนนิ่งๆ ในโลกนี้ให้เป็น 
ยามนี้อาตมาศรัทธาวิธีของคานธียิ่งกว่าที่เคยเป็นมา 
“ถ้าอยากให้โลกเป็นเช่นไร 
ก็จงเปลี่ยนตนเองให้เป็นเช่นนั้น”

ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “รักโลก”

Image by Willgard from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

สัจจะที่ประเสริฐ


การที่จิตจะรู้แจ้งในจิต 
จิตจะต้องมาชัดในชาติความเกิด 
ชราความแก่ มรณะความตาย เป็นทุกข์ 
เดี๋ยวนี้มันยังไม่เห็นความเกิด 
ความแก่ ความตาย เป็นทุกข์ 
ไม่มีโอกาสที่จะรู้แจ้งในจิตได้ 
ในเมื่อจิตที่ไม่รู้แจ้งจิตเอง 
จิตก็ต้องมืดอยู่อย่างนั้น 
ทุกขสัจเป็นสัจจะที่ประเสริฐ 
ผู้ปฏิบัติที่มองข้ามอันนี้ 
เรียกว่ามองข้ามหนทางอันประเสริฐ 
หรือมองข้ามทรัพย์อันประเสริฐ 
แล้วจะไม่มีโอกาสได้สิ่งประเสริฐเลย 
มันได้แต่อุปกิเลสเท่านั้นล่ะ

หลวงปู่แบน ธนากโร

Image by Willgard from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา