เห็นความดีของคนอื่น มีความสุขตลอดเวลา
ผู้ที่สามารถเห็นความดีของคนอื่น 
มีความสุขตลอดเวลา
อยากจับผิดผู้อื่นมันไม่ยาก 
เรื่องจับผิด ไม่ต้องฉลาดก็ทำได้
แต่การที่เราจับถูก ...
พยายามจับความดีของคนอื่น 
อันนี้ต้องฉลาด ต้องเก่ง 
ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเอง


พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

ความว่าง คือว่างในสิ่งที่มีความว่างนี่ พูดให้คนฟังไม่รู้เรื่อง
แต่คนทำไปจะรู้จักความว่างนี้ว่ามีประโยชน์
ไม่ใช่ว่ามันว่างในสิ่งที่มัน "ไม่มี"
มันว่างในสิ่งที่มัน "มี" อยู่

หลวงปู่ชา สุภัทโท

การปฏิบัติธรรมไม่ใช่อื่นไกล...การปฏิบัติธรรมไม่ใช่อื่นไกล
ได้แก่การที่เรามาสนใจ
เอาใจใส่ดูแลตัวเราเอง 
รับว่าจะมาดูตนเอง
ปฏิเสธที่จะสนใจดูคนอื่น. . .

หลวงพ่อประจาก สิริวณฺโณ