พยายามใช้สติมองข้างในของตัวเองให้นานๆท่านทั้งหลาย จงพากันพยายามใช้สติมองข้างในของตัวเองให้นานๆ
ถ้าเรามองข้างในได้นานๆ สัญญาอารมณ์ก็จะขาดไป
มีแต่จิตใจเป็นหนึ่งอยู่ตลอด
จิตใจก็จะว่างเบา กายก็เบา
ตาในก็เริ่มจะเปิด เห็นอะไรมากมาย
มีแต่สิ่งที่ดีๆ ทั้งนั้น ซึ่งคนอื่นไม่สามารถรู้เห็นกับเราได้เลย

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่ได้ฝึกให้หยุดคิดจิตมีหน้าที่คิด เพราะฉะนั้นไม่ได้ฝึกให้หยุดคิด 
แต่ฝึกให้รู้ทันว่า จิตกำลังแอบไปคิดอยู่ 
มันถลำไปคิด มันส่งออกไปคิด

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

วิถีแห่งความหลุดพ้น ตัดสั้นคือ "รู้"จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการมีสติ
ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการมีสติ

เพราะผลลัพธ์ของการมีสติ 
คือ การอารักขาจิตที่ปกติอยู่ก่อน 
ไม่ให้ถูกครอบงำด้วยมาร 
หรือความหลงคิดแปลกปลอม
พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา