ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลา
ให้มีสติอยู่ ให้เห็นการเกิดดับของกายและใจ
แต่อย่าให้มันมาทำใจให้วุ่นวาย ให้ปล่อยวางมันไป
ความรักเกิดขึ้น ก็ปล่อยมันไป
มันมาจากไหน ก็ให้มันกลับไปที่นั่น
ความโลภเกิดขึ้น ก็ปล่อยมันไป
ตามมันไป ตามดูว่ามันอยู่ที่ไหน
แล้วตามไปส่งมันให้ถึงที่ อย่าเก็บมันไว้สักอย่าง

หลวงปู่ชา สุภัทโท

อย่าเข้าไปกินอารมณ์ให้รู้ ดูอยู่เฉยๆ 
อย่าเข้าไปกินอารมณ์
มันเกิดอะไรก็ให้รู้
สุขก็รู้ ทุกข์ก็รู้
อย่าไปกิน
รู้นิ่งอยู่อย่างนั้น.....
เมื่อมีกำลังพอ 
ปัญญาจะแจ้งขึ้นมา

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ