ที่ตรงไหนก็ร่มเย็นทั้งนั้น


ถ้าเรายังเผลอโกรธคนชั่วอยู่นะ
เรายังภาวนาไม่ดีหรอก
ถ้าเราหลงเคารพบูชาคนดี หรือสิ่งดี 
ในฐานะของวิเศษ 
เราก็ยังไม่เข้าใจธรรมะ ... 
ฝึกตัวเอง พัฒนาตัวเอง
ให้ถึงจุดที่เราไม่ได้อะไรมา 
และไม่ได้เสียอะไรไป 
นอกจากได้สัมมาทิฏฐิมา 
เสียมิจฉาทิฏฐิไป 
เมื่อเราอยู่กับ "ความเห็นถูก" 
ที่ตรงไหนก็ร่มเย็นทั้งนั้น ... 

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Image by pen_ash from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

การสลัดอารมณ์สำคัญมาก


คนที่อาลัยอาวรณ์
ในอารมณ์ใดก็ตาม 
ไม่รู้จักสลัดทิ้ง 
คือเพลิน คือนันทิ
ต้องตัดทิ้ง ตัดสุขได้ 
จะทำให้สลัดทุกข์ได้
ถ้ายังมีการอาลัยอาวรณ์
ในอารมณ์ใด
แสดงว่ายังให้อารมณ์
มีที่อาศัย มีเยื่อใย
ดังนั้นการสลัดอารมณ์สำคัญมาก
เราต้องไม่เยื่อใย ไม่อาลัยอาวรณ์
ไม่ว่า สุข หรือทุกข์

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

Image by Alexas_Fotos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา