โทสะ และอกุศลจิต เป็นเหมือน...ปุ๋ยคอก


จิต...
เปรียบเหมือนกระจกเงา  มันสะท้อนภาพ
ผู้ฉลาดรู้ว่า...ภาพ มันก็สักแต่ว่าภาพ
ไม่ใช่  ตัวตน
ภาพ ไม่ทำอันตรายต่อกระจกเงาแต่ประการใด
กระจก  สะท้อนสภาวะที่โสโครกที่สุด
แต่...ตัวกระจกเอง  จะเปรอะเปื้อน ก็หาไม่  
และภาพนั้น...
ก็เปลี่ยนไป  ไม่เที่ยง
สิ่งโสโครก  
และโคลนตม  ก็มีบทบาทสำคัญเหมือนกัน 
โทสะ  และอกุศลจิต  เป็นเหมือน...ปุ๋ยคอก 
มันเหม็น  ไม่มี ใครอยากเข้าใกล้
แต่...มันให้อาหารแก่ต้นไม้ 
ทำให้เราได้ดอกไม้สวยๆ  งามๆ
ถ้าบุคคล...
สามารถพิจารณาดูปุ๋ยคอก 
และรู้เรื่องราวของมัน
แทนที่จะแสดงอาการรังเกียจแล้วละก็
บุคคลผู้นั้น...
ก็รู้...ถึงคุณค่า ของมัน

พระอาจารย์สุเมโธ

Image by DominikRh from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

สิ่งใดที่เธอตระหนักรู้.. จะหายไป


สิ่งใดที่เธอผลักไส.. จะคงอยู่
สิ่งใดที่เธอตระหนักรู้.. จะหายไป
อะไรที่เราแค่รู้ ไม่ทำอะไรกับมัน
ไม่ว่ายินดียินร้าย.. เดี๋ยวมันก็จะหายไปเอง
แต่ถ้าเราไปสนใจมัน ไปพยายามบังคับมัน
ไปผลักไสมัน มันยิ่งดื้อรั้น มันยิ่งอยู่กับเรานานขึ้น

พระอาจารย์ไพศาล  วิสาโล

Image by DominikRh from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา