ทานที่มีกำลังสูงมาก คืออภัยทานทานที่มีกำลังสูงมาก นั่นก็คืออภัยทาน
การให้อภัยคือไม่โกรธตอบ ไม่คิดประทุษร้าย
ใจเป็นสุขมาก ตัวนี้กำลังใจสูงมาก
ถ้าท่านทั้งหลายให้อภัยทานเป็นปกติ
ขอพยากรณ์ได้ว่า ท่านจะเป็นอรหันต์ภายใน ๗ ปี 
แต่เวลาที่ให้อภัยทานนั่น อย่าให้จิตมันขุ่นนะ
ให้มันใสอยู่เสมอ ขึ้นชื่อว่าความโกรธไม่มีในเรา
จิตให้อภัยอยู่เป็นปรกติ ไม่ใช่โกรธแล้วมานั่งให้
ใหม่ๆ มันต้องโกรธซะก่อน  แล้วมานั่งให้
ให้อภัยทานจนกระทั่งไม่มีความรู้สึกโกรธ
ไม่โกรธตอบ นี่เป็นอนาคามีแล้วนะ
ถ้าลงไม่โกรธเป็นอนาคามี อรหันต์จะไปไหนเสีย

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ


จิตติดสมาธิมาก...          จิตติดสมาธิมาก ไม่อยากจะพอใจพิจารณาสังขาร นิพพิทาญาณก็ไม่เปิดประตู เพราะมัวแต่สำคัญว่าดูเราสงบได้ ใจชนิดนั้นธรรมชนิดนั้นเป็นขั้นพระพรหมโลก ยังมิได้ข้ามโอฆะแห่งโลกสงสาร ตัวอุปาทานยังติดต้อยห้อยดูอยู่ เพราะไม่มีการต่อสู้ นิ่งอยู่ในหลุมเพาะ ทางที่เหมาะอย่าได้พักในสมาธินาน เปรียบเหมือนคนทำงานเมื่อพักอยู่นาน งานก็นานเสร็จสิ้น เมื่อไม่พักเสียเลยก็ไม่ได้กำลัง จงระวังอย่าให้เนิ่นช้า มุงเรือนยังไม่ทันเสร็จนั้นนา เมื่อฝนตกชุกมาก็หอบผ้าตะลีตะลานหาที่กำบัง อนิจจังฯ

                                                                                                    หลวงปู่หล้า เขมปัตโต