ยิ่งเรียนยิ่งไกลความพ้นทุกข์คนที่หวังความเจริญทางโลก 
มุ่งการศึกษาเล่าเรียนก็ดีอยู่ 
แต่สำหรับแม่ ยิ่งเรียนมาก ยิ่งกิเลสมาก
มีแต่ทิฐิมานะ มีแต่อัตตาตัวตน
ผู้มุ่งทางธรรมแล้ว ยิ่งเรียนยิ่งไกลความพ้นทุกข์
เรื่องของโลก หาแต่ส่งจิตออกนอก
เกิดอีกหมื่นชาติแสนชาติ ก็เรียนได้ไม่รู้จบ
แม่เรียน “พุทโธ” คำเดียว
จบหมดสามแดนโลกธาตุ

คุณแม่จันดี โลหิตดี

การเข้าใจธรรมกับเข้าถึงธรรม
ภาวะการเข้าใจธรรมกับภาวะการเข้าถึงธรรม

ต่างกันที่ผู้เข้าใจธรรม มักหลงยึดว่าข้ารู้
ผู้เข้าถึงธรรมไม่มีอะไร มีแต่ใจที่สิ้นกังวลครูบาไตรภพ วัดป่าโคกเจริญธรรม จ.บุรีรัมย์

รู้อารมณ์ตัวเองดีกว่าให้คนอื่นมารู้ใจเวลาเราโกรธ เราเคยรู้ใจตัวเองไหมว่ากำลังโกรธ
เวลาเราเกลียด เรารู้ทันความเกลียดในใจเราไหม
เวลาเราเบื่อ เราเศร้า เราเคยรู้ทันความเบื่อความเศร้า 
ทั้งๆ ที่มันเกิดขึ้นอยู่กลางใจเราหรือไม่
รู้ใจอย่างนี้แหละที่สำคัญกว่า...
การไปกะเกณฑ์ ให้ใครต่อใครมารู้ใจเรา

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ใช้สติดูจิตใจ เห็นความคิดทันทีใช้สติดูจิตใจ มีความคิดอะไรเกิดขึ้น เห็นมันทันที 
และเราจะรู้ถึงความหลอกลวง รู้ทันเวลา 
รู้การป้องกัน และรู้การแก้ไข รู้ถึงการเอาชนะความคิดปรุงแต่ง 
ศีลจะเกิดขึ้นภายในจิตใจเราเอง 
ไม่ใช่คนดอกที่รักษาศีล แต่ศีลต่างหากที่รักษาคน

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ