เราจะมาเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทิ้ง...เราจะมาเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทิ้ง หรือสิ่งที่พระองค์แสวงหา  

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

จิตต้องดูความคิด        วิธีแห่งการปฏิบัติ คือการรู้สึกตัวเท่าทันความคิด ร่างกายของเราทำงานไปตามหน้าที่ แต่จิตของเราจะต้องดูความคิด

                                                                                            หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

คนเรามองข้ามการชนะใจตนเอง          คนเรามักคิดถึงการชนะคนอื่น จนมองข้ามการชนะใจตนเอง แต่ถ้าอยากจะชนะใจตนเองได้ ก็ต้องวางความคิดที่จะชนะผู้อื่นเสียก่อน

                                                                                                    พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล