มือที่ไม่ยึดปักษาสวรรค์จะร่อนลงสู่
มือที่ไม่ยึดเท่านั้น

สุภาษิตเซน

The bird of paradise
land only on the hand
that does not grasp.

Zen Proverb

Image by FunkyFocus from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การรับรู้ชั่วขณะแต่ไม่เก็บไว้ในใจจิตที่ว่าง ว่างจากอะไร  
จิตที่ว่าง ว่างจากการเห็น คือ ตา  
ว่างจากการฟัง คือ หู  
ว่างจากการได้กลิ่น คือ จมูก  
ว่างจากการรับรส คือ ลิ้น  
ว่างจากการสัมผัส คือ กาย 
และว่างจากการรับรู้ คือ ใจ    
วิธีทำความว่างก็คือ 
การรับรู้จากการเห็น 
จากการฟัง จากการได้กลิ่น 
จากการรับรส จากการสัมผัส 
และจากการรับรู้ 
เป็นการรับรู้ชั่วขณะแต่ไม่เก็บไว้ในใจ 
ไม่ให้จิตประทับความรู้สึกต่าง ๆ ไว้ในใจ 
รู้แล้วก็ว่าง 

พระอาจารย์นพพร อาทิจฺจวํโส

Image by Darkmoon_Art from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา