นี่ล่ะบูชาพระพุทธเจ้าสูงสุดเลย


จิต เป็นนามธรรม 
อย่าหลงว่ามันเป็นเรา 
มันเป็นแค่นามธรรม 
คำว่านามธรรมคือ 
ไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกแล้ว
มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่ง 
เป็นธรรมชาติที่นึกคิด
ปรุงแต่งอารมณ์ได้ รู้อารมณ์ได้
.
แต่จิตนี่เราสามารถฝึกให้เกิดปัญญา
คือรู้ความจริงรู้สิ่งทั้งหลายแล้วก็ปล่อยวาง
.
จิตสุดท้ายจะรู้ว่าทุกอย่างต้องวางหมด
ต้องปล่อยหมด แม้กระทั่งตัวจิตเอง
จิตต้องวางจิตได้ด้วย จิตต้องทิ้งจิตได้ด้วย 
จิตต้องไม่หลงยึดจิตเอาไว้
.
ยึดอะไรไม่ได้เลย
แม้ผลของการปฏิบัติ 
ก็สักแต่ว่าสภาวะ อะไรเกิดขึ้น 
ก็ไม่ไปยินดียินร้าย
มันจะชัดไม่ชัด รู้-เห็น ไม่รู้ ไม่เห็น
ก็ไม่ยินดียินร้าย ไม่ต้องเอาอะไร
.
ให้ปล่อยวางอย่างเดียวพอ
ทำเหมือนไม่เอาอะไร
.
นี่ล่ะบูชาพระพุทธเจ้าสูงสุดเลย
ก็คือเอาธรรมะ
ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เข้ามาในจิตเรา
โดยเฉพาะเนื้อหาของความเป็นพุทธภาวะ 
ก็คือการที่จิตไม่ยึดติดข้องอะไร

พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต

Image by sipa from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เท่านั้นก็เป็นธรรมแล้ว


ความพ้นทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่น 
มันอยู่ที่ใจเรา 
ใจเราสบาย
ไม่ห่วงหน้าพะวงหลังก็หมดทุกข์ 
มันไม่ได้อยู่ที่การทรมานธาตุขันธ์
ให้ลำบากดอก 
มันอยู่ที่ความเป็นธรรมชาติ
ความพอดี สายกลาง 
ไม่ดีใจ เสียใจ 
ใจนิ่ง ใจว่างจากอารมณ์ภายใน ภายนอก
เท่านั้นก็เป็นธรรมแล้ว ไม่มีทุกข์ 
มีความทุกข์ก็เพราะใจติดโลก 
ถ้าติดโลกเเล้วก็เกิดโลก 
ถ้าเกิดโลกแล้วก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
เป็นอนัตตา ไม่มีสาระเเก่นสาร

หลวงปู่คูณ สิริจันโท

Image by andreas160578 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา