อย่าสนใจการละอารมณ์


จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


อย่าสร้างทุกข์ที่ไม่มี ขึ้นมาทับถมตน


ใจเรานี้มีธรรมชาติที่ปรุงแต่งอยู่เสมอ
มันชอบที่จะปรุงแต่ง
ได้ทั้ง “ปรุงดี” และ “ปรุงร้าย”
แต่ว่าคนส่วนใหญ่จะถนัดปรุงร้าย
เห็นอะไรก็..ปรุง เห็นอะไรก็..ปรุง
พระพุทธเจ้าจึงสอนว่า…
ให้ระวัง! อย่าสร้างทุกข์ที่ไม่มี…
ขึ้นมาทับถมตน

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

Image by DarkWorkX from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา