วิถีจิตคือเห็นตามที่เป็นจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความรู้จากการฟังหรือการอ่านยังถอนกิเลสไม่ได้เราพึงระมัดระวังอยู่เสมอ 
ไม่ปล่อยให้ความเบิกบานใจจากการฟัง หรือการอ่านธรรมะ
ทำให้เราหลงคิดไปว่า ตัวเองรู้มากกว่าที่เป็นจริง 
ความรู้ที่ได้จากการฟังหรือการอ่านนั้นยังอยู่ในระดับผิวเผิน 
และยังไม่มีกำลังมากพอที่จะถอนกิเลสซึ่งฝังรากลึกอยู่ในใจเรา
หลวงพ่อชาเคยสอนว่า คนจำนวนมากที่ศึกษาพระพุทธศาสนานั้น
เปรียบเสมือนมดที่ไต่ตอมผลมะม่วง 
ยังไม่ได้รับรู้รสชาติความหวานของเนื้อมะม่วงข้างใน 
เมื่อเรียนรู้คำสอนแล้ว เราต้องหัดนำมาปฏิบัติในชีวิตด้วย 
เราต้องมองคำสอนว่าเป็นแผนที่ให้เราเดินตาม 
หรือเป็นสูตรอาหารให้ลงมือทำ 
สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่การเก็บสะสมคำสอนไว้ 
แต่อยู่ที่การนำมาใช้บนเส้นทางสู่ความพ้นทุกข์

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เมื่อเรารู้แล้ว เราก็ไม่ยึดสิ่งเหล่านั้นพุทธะ คือ ผู้รู้
จิตมันไม่อยู่ ก็ไม่รู้
สิ่งใดเกิดขึ้น ให้รู้ให้หมด
เมื่อเรารู้แล้ว เราก็ไม่ยึดสิ่งเหล่านั้น
ความชั่วทั้งหลาย ทุกข์ทั้งหลาย ก็ไม่ยึด
มันก็วางหมด ว่างหมดใจเรา
มันก็ปล่อย มันละหมด
เรียกว่า ปล่อยวาง

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา