ตัวทุกข์ที่แท้คือ ใจที่หลงกับมโนภาพ


ใจที่สร้าง "มโนภาพ" ขึ้น ไม่ใช่ตัวทุกข์
แต่ตัวทุกข์ที่แท้คือ ใจที่หลงกับมโนภาพ
นั้นต่างหากที่ก่อตัวตน จนมีตนเป็นผู้ทุกข์ 
และขวนขวายหาทางที่พาตนออกจากทุกข์... 
ตนออกจากทุกข์ไม่ได้หรอก 
เพราะไม่มีตนจริงที่ต้องออกจากทุกข์ใดๆ เลย

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by djedj from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

รูปแบบของปัญญาขั้นสูงสุด


ความสามารถสังเกตโดยไม่ประเมินค่า 
นี่แหละเป็นรูปแบบของปัญญาขั้นสูงสุด

ท่านกฤษณมูรติ

“The ability to observe without evaluating is the highest form of intelligence.”

Jiddu Krishnamurti

Image by djedj from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา