จะรู้ได้อย่างไรว่า การปฏิบัติของเราก้าวหน้าจะรู้ได้อย่างไรว่า 
การปฏิบัติของเราก้าวหน้า 
รู้ได้ง่ายๆ จากการที่
ความทุกข์มันน้อยลง 
.
ความฉลาดในการเข้าใจ
กลไกของความทุกข์มากขึ้น 
และความทุกข์ไม่สามารถจะก่อตัวได้
รู้แล้วว่าหนทางนี้เป็นหนทางอันประเสริฐ 
เป็นหนทางที่พาไปให้พ้นทุกข์ได้จริง 
เวลากราบพระกราบได้อย่างสนิทใจ 
กราบขอบพระคุณในความซาบซึ้ง
ต่อพระธรรมคำสั่งสอน
ถ้าไม่ได้เจอคำสั่งสอนอย่างนี้ 
ชีวิตคงจะหลงดิ่งเหว ผิดพลาดไปอีกเรื่อยๆ 
และก็ก่อทุกข์ใส่ตัวแบบไร้เดียงสา 
นี่พบแล้วว่าความออกจากทุกข์ 
ทางออกจากทุกข์อยู่ตรงนี้นี่เอง 
.
นี่โยมจะซาบซึ้งว่า
ถ้าไม่มีคำสอนแบบนี้เกิดขึ้นในโลก 
ชีวิตเราหรือชีวิตผู้อื่นที่อยู่ร่วมๆ กัน 
คงจะว้าเหว่ขนาดไหน
นี่จะเกิดความซาบซึ้งและเกิด
ความเมตตาต่อกันและกันนะ 
ด้วยความเคารพ ไม่ได้กราบ
ไปตามประเพณีแล้วนะโยม 
มันกราบอย่างความซาบซึ้ง ความซาบซึ้งแบบนี้ 

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

หนังสือ "ความจริงไม่มีใครทุกข์"

Image by fradellafra from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ต้อง "ปล่อยวาง" ตามสภาพถึงเราจะ "รู้ "ก็รู้ไป 
ต้อง "ปล่อยวาง" ตามสภาพ 
ความ "สำคัญว่าตนรู้ " ไม่มี
เมื่อเป็นเช่นนี้ จิตนั้นก็เป็น "โลกุตตระ" 
พ้นจาก "ความยึด"
สิ่งทั้งหลายในโลกย่อมมีความจริง
ในตัวของมันเองทุกอย่าง 
ถ้า "ไม่จริง" มันก็ "จริง" 
ที่มัน "ไม่จริง" นั่นแหละ
ฉะนั้น เราต้อง "ละทิ้ง" ทั้งความจริง ทั้งความไม่จริง

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

Image by fietzfotos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา