ผู้มีสมาธิมั่นคงชีวิตของคนเรานี่ เป็นอยู่ด้วยพลังของสมาธิ
ผู้ที่ทำอะไรจับจด จับโน่นวางนี่ ไม่เอาจริงเอาจัง คือคนขาดสมาธิ
แต่ว่าท่านผู้ใด ทำอะไรอาศัยสัจจะความจริงใจ
ประพฤติสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้น
ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสมาธิมั่นคง
แม้จะยังไม่ถึงสมาธินาน
ได้ฌานได้ญาณอะไรก็ตาม...

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Image by Ylloh from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


สาระไม่มีในขันธ์


พระพุทธเจ้าตรัสว่าสาระไม่มีในขันธ์ 
แต่เราไม่ฟังท่าน ไปให้สาระในขันธ์ 
ขันธ์เบาๆ จึงกลายเป็นของหนัก 
เลิกให้สาระ คือเลิกคิดว่า
มันเป็นขันธ์ของเรา เราคือเจ้าของขันธ์ 
ขันธ์มันทำก็ไปแย่งไปตู่ว่ากูทำ 
แบบนี้จะไม่ทุกข์ได้อย่างไร

สมสุโขภิกขุ

Image by Illuvis from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา