ปัญญาที่แท้เกิดจากการมีสติในทุกๆ อิริยาบถไม่จำเป็นต้องนั่งภาวนานานนับเป็นหลายชั่วโมง
บางคนคิดว่ายิ่งนั่งภาวนานานเท่าใด ก็ยิ่งจะเกิดปัญญามากเท่านั้น
ปัญญาที่แท้เกิดจากการที่เรามีสติในทุกๆ อิริยาบถ
การฝึกปฏิบัติของท่านต้องเริ่มขึ้นทันทีที่ท่านตื่นนอนตอนเช้า
และต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องไปจนกระทั่งนอนหลับไป
อย่าไปห่วงว่าท่านต้องนั่งภาวนาให้นานๆ
สิ่งสำคัญก็คือ ท่านเพียงแต่เฝ้าดู
ไม่ว่าท่านจะเดินอยู่หรือนั่งอยู่ หรือกำลังเข้าห้องน้ำอยู่…

หลวงปู่ชา สุภัทโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ละกิเลสด้วย “สติ”
ละกิเลสด้วย “สติ” 
สติฟอกอาสวะกิเลสเอง

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การวินิจฉัยความรู้สึกคิดนึกอยู่ตลอดเวลา
การวินิจฉัยความรู้สึกคิดนึกอยู่ตลอดเวลา
เท่ากับถอยตัวออกมาจากสิ่งที่ถูกรู้ 
เมื่อวินิจฉัยมันอยู่เรื่อยๆ 
เท่ากับวิจัยขันธ์ ๕ อยู่เรื่อยๆ 
เท่ากับหัดกลั่นน้ำสกปรกให้เป็นน้ำใส
สติปัญญาตรงนั้นที่ฝึกฝนอบรม
จนเป็นนิสัย จนเป็นอัตโนมัติ 
ครูบาอาจารย์ท่านเรียกมหาสติ มหาปัญญา


พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เมื่อเราวางสุขได้แล้ว
เมื่อเราวางสุขได้แล้ว 
ทุกข์ก็วางได้.. 

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา