สมาธิเป็นพื้นฐานของชีวิต          สมาธิเป็นพื้นฐานของชีวิต...เราใช้ชีวิตแบบ นั่ง ยืน เดิน นอน แต่สมาธิจิตของเราต้องมีความสงบตั้งมั่น พอเกิดอะไรขึ้น สติระลึกได้ เราใช้สติ ไม่ใช้อารมณ์ ใช้เหตุผล ใช้ปัญญา อย่าเอาโลภ โกรธ หลงมาแสดงตัวตนให้มันมากมาย จนเป็นปีศาจในเวลานั้นโดยเราไม่รู้ตัว

                                                                                           พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต