จงพยายามรักษาใจตัวเดียวก็พอ


จงพยายามรักษาใจตัวเดียวก็พอ
แล้วอย่าไปรักษาสิ่งอื่นให้มันยุ่ง
เพราะธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นใหญ่
ถ้าเรารักษาใจตัวเดียวได้แล้ว ก็เท่ากับว่า 
เรารักษาธรรมของพระพุทธเจ้าได้ทั้งหมดเลย
ให้คอยระวังดูใจ อย่าให้มันไปเกิด
คือเกิดยินดียินร้ายในสิ่งทั้งปวง
อย่าให้มันเกิดเลย ก็หมดทุกข์เท่านั้น

หลวงปู่คูณ สิริจันโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ดีแล้วไม่วางดีการทำบุญหรือปฏิบัติธรรมให้ระวังอยู่จุดหนึ่ง 
คือพอทำไปเรื่อยๆ จิตมันจะ "ติดดี" 
จิตติดดีก็มีข้อเสีย 
"กูดีนะ ทำไมมึงไม่สวดมนต์แบบกู กูดีอยู่คนเดียว" 
เอาละเริ่มละนะ คือ 
"ดีแล้วไม่วางดี"... 
คนเราถึงมีตัวตน ยึดมั่นถือมั่นในความดีของตัวเอง...

ครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา