มีกายที่ยังไม่ตายก็คือมีศีลแล้ว
ศีล คือ กาย มีกายที่ยังไม่ตายก็คือมีศีลแล้ว 
เพียงพอแล้วที่จะเป็นต้นทุนในการศึกษา
รูป นาม กาย ใจ ให้รู้จริงตามที่มันเป็นจริง 
ไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มอีก 
เพียงแค่ดูลงไปที่ “กาย”ในปัจจุบัน 
มันก็มี “รู้” ในปัจจุบันแล้ว 
แต่ถ้ากายนี้ตายแล้วก็เป็นซากศพ 
มันไม่มีศีลแล้ว หมดทุนแล้ว

หลวงพ่อไพฑูรย์ ขันติโก

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การทำเพื่อตัวเองก็คือ ทาน ศีล ภาวนาเท่านั้น
ชั่วชีวิตที่เกิดมา 
มัวแต่มุ่งหน้าทำมาหากินอยู่ตลอด
..ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลย ทำเพื่อกายเท่านั้น
เพื่อกายพ่อ เพื่อกายแม่ เพื่อกายพี่ เพื่อกายน้อง
ไม่ได้ทำให้เราเองเลย ทั้งที่เหนื่อยแสนเหนื่อย...
การทำเพื่อตัวเองก็คือ ทาน ศีล ภาวนาเท่านั้น
ที่จะทำให้เราหมดภพหมดชาติ
ไม่ยึดถือภพไม่ยึดถือชาติ...


ลุงหวีด บัวเผื่อน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่หลงยินดียินร้ายไปกับโลก
ไม่หลงยินดียินร้ายไปกับโลก
ก็จะอยู่เหนือโลกได้
เมื่อเห็นว่าโลกไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้
ก็จะได้ที่พึ่งอันแท้จริง

อ.สุภีร์ ทุมทอง


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา