ไม่มีความรู้ใด แหลมคมยิ่งกว่าไม่มีความรู้ใด
ที่จะแหลมคมยิ่งกว่า
ความรู้ที่เกิดขึ้นจากด้านจิตตภาวนา 

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


การภาวนาคือวิถีชีวิตของผู้มุ่งพ้นทุกข์จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความไม่ต้องคิด คือรู้เห็นตามเป็นจริง..การรู้จักใจของเราเอง ก็คือการลุถึงวิมุติ (การหลุดเป็นอิสระ)
การลุถึงวิมุติ ก็คือ การลุถึงสมาธิฝ่ายปรัชญา ซึ่งเป็น "ความไม่ต้องคิด"..
ความไม่ต้องคิด คือ การเห็นและรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวง (ตามที่เป็นจริง)
ด้วยใจที่ไม่มีอะไรห่อหุ้มพัวพัน..
แต่ว่าการหักห้ามความคิดถึงสิ่งใดๆ
ให้ความคิดทั้งหมดถูกกดเอาไว้ ย่อมเป็นการกดธรรมะไว้..
และข้อนี้ย่อมเป็นความเห็นผิด

ท่านเว่ยหล่าง

จากหนังสือสูตรของเว่ยหล่าง แปลโดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความสงบและความรู้แต่งเอาไม่ได้เวลาเราทำความเพียร
เมื่อสติกับสมาธิและปัญญา
พอดีสมดุลกันเข้าเมื่อไรแล้ว
มันจะเกิดความสงบและความรู้ขึ้นมาเอง
โดยที่เรามิได้ตั้งใจจะให้เป็นเช่นนั้น
อาการเช่นนั้นใครจะแต่งเอาไม่ได้ 
มันเกิดของมันเอง

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา