ต้องทำเราให้เป็นที่พึ่งแก่เราให้ได้


ถูกอยู่..พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง 
พระธรรมเป็นที่พึ่ง 
พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง 
แต่เราเป็นที่พึ่งแก่เราไม่ได้ 
แล้วอะไรจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้ 
เรานี้ล่ะ จะต้องทำเราให้เป็นที่พึ่งแก่เราให้ได้ 
แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่พึ่งแก่เราได้หมด 

หลวงปู่แบน ธนากโร

Image by Leolo212 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

การฉีดวัคซีนให้กับใจ


การเจอความผิดหวังบ้างในชีวิต 
ก็เหมือนกับการฉีดวัคซีนให้กับใจ 
ทำให้รู้ว่าจะไม่เป็นไปตามความหวังเสมอไป 
คราวต่อไปก็จะไม่หวัง 
ถ้าหวังก็ไม่ยึดติดกับความหวังนั้น... 
สิ่งที่ควรมีไว้ในจิตใจ คือ "อนิจจสัญญา" 
ความรู้เกี่ยวกับความไม่เที่ยงแท้แน่นอน
ของสิ่งต่างๆ ในโลกนี้

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

Image by kalhh from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา