เห็นอนัตตา ได้อรหันต์


เห็นอนิจจัง ได้โสดา 
เห็นทุกขังอ่อนๆ ได้สกิทาคา 
เห็นทุกขังชัด ได้อนาคา 
เห็นอนัตตา ได้อรหันต์ 
คือหมดอนิจจัง ทุกขัง

หลวงปู่จันทร์ สิริจนฺโท

Image by yyryyr1030 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 


 

ผิดทั้งคู่เมื่อคิดถูก ทำได้ถูก เรายึดถูกไหม
การยึดถูกก็ถลำไปทางที่ผิด
ยึดเอาถูกไว้ ก็ได้ทะเลาะ
ยึดเอาผิดไว้ ก็ได้ทะเลาะ
มันทะเลาะกันเพราะถูกกับผิดอยู่อย่างนี้
มันจึงผิดทั้งคู่

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by jggrz from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา