สติ รู้สึกตัว เท่านี้ก็พอจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความหมายของ "จิตตั้งมั่น"..เมื่อจิตสงบก็รู้ว่าจิตสงบ จิตที่รู้ว่าจิตสงบก็คือจิตตั้งมั่น
เวลาจิตฟุ้งซ่าน ก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่าน นี่คือลักษณะของจิตตั้งมั่น
คือจะรู้ทั้งฝ่ายสงบและไม่สงบ กุศลและอกุศล..
สามารถรู้ทุกอย่างได้ตามที่เป็นจริง
ไม่เหมือนกับจิตสงบ จิตสงบถ้ามีความคิดเข้ามาก็จะฟุ้งซ่าน
จึงต้องแยกให้ออกระหว่างจิตตั้งมั่นและจิตสงบ..
จึงจะเจริญวิปัสสนาได้จริง ไม่อย่างนั้นจะหลง
จิตที่ตั้งมั่นคือ มีสัมมาสมาธิ

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
สิ่งที่ขัดใจเรานั่นล่ะ จะให้ปัญญากับเราเรามักจะปฏิเสธสิ่งที่เราไม่ชอบ 
อะไรที่เราชอบ เราก็จะมุ่งแสวงหา..
สิ่งที่เราชอบใจนี่มักจะทำร้ายใจเราในภายหลัง
ส่วนสิ่งที่ขัดใจเรานั่นล่ะ จะให้ปัญญากับเรา..
หลายคนมีชีวิตที่ก้าวหน้าเพราะไม่ปฏิเสธในสิ่งที่มันไม่ถูกใจเรา
ที่ว่าขัดใจเรานั้น มันไม่ใช่ขัดใจเราหรอก มันขัดกับกิเลสของเรา..
ถ้าเรารู้จักเรียนรู้ทั้งสิ่งที่ถูกใจเราและไม่ถูกใจเรา 
เราจะเกิดปัญญา..คือพ้นไปจากภาวะที่พอใจ และไม่พอใจเลย
ตรงนั้นล่ะ จะเป็นที่สุดของความทุกข์

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา