การภาวนาคือ การเจริญจิตให้มีสติสมบูรณ์
การภาวนานั้น คือ การเจริญจิตให้มีสติสมบูรณ์
สามารถรู้เท่าทันเหตุแห่งทุกข์ 
จะได้ละเหตุนั้นก่อน จึงจะไม่ต้องรับทุกข์นั้น
หากจิตใจที่ไม่เคยฝึกอบรมภาวนาแล้ว 
ย่อมไม่มีคุณเครื่องป้องกันทุกข์ที่จะเกิดขึ้นได้เลย 

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

ไปนิพพานง่ายกว่าไปนรก...ตัดอยากเสียตัวเดียว 
ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาเสียตัวเดียว 
ทำใจวางเฉย ในเมื่อกฎธรรมดามันเกิด 
ถือว่าธรรมดาของมัน 
เท่านี้ อารมณ์ก็เข้าถึง พระนิพพาน
เข้าถึงอย่างไร เพราะตัว..วางเฉย..
เป็นตัวดับอารมณ์ ดับความจุ้นจ้าน 
ดับตัวเกาะ ไม่เห็นจะยากอะไร
การไปนิพพานง่ายกว่าไปนรกตั้งเยอะ

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

จิตของเราต้องควบคุมด้วยการภาวนา          การภาวนาจึงเป็นการควบคุมไม่ให้จิตของเราตามอารมณ์ เหมือนกันกับสำลีหรือนุ่นที่เป็นของเบา ก็ต้องมีอะไรครอบไว้รักษาไว้ ลมพัดมามันจึงจะไม่ไปตามลม จิตของเราก็เหมือนกัน เราก็ต้องควบคุมด้วยการภาวนา

                                                                                                    พระอาจารย์วัน อุตตโม 

อยู่กับร้อนให้เป็น...อยู่กับร้อนให้เป็น 
อยู่กับเย็นให้ได้ 
ถึงจะได้ชื่อว่า เป็นผู้รู้

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

เคลื่อนไหวอย่างมีสติ เป็นชีวิตที่มีสาระ
เราหายใจทิ้งมามากแล้ว

ขอให้พากันมาหายใจอย่างมีสติ อย่างผู้รู้

เราเคยปล่อยจิตใจเลื่อนไหลไปตามเรื่องตามราวมามากแล้ว

เรามาเริ่มตามดูรู้จิตใจ เราเคยเห็น ได้ยิน รู้กลิ่น รู้รส มามาก

แต่ไม่เคยมีสติรู้ ขอให้เรามาเริ่มมีสติ

เห็น...มีสติ, ได้ยิน...ให้มีสติ, รู้...ให้มีสติ,
รู้กลิ่น รู้รส รู้สัมผัส ยืน เดิน นั่ง นอน คู้ เหยียด
เคลื่อนไหวอย่างมีสติ เป็นชีวิตที่มีสาระที่สุด
มีประโยชน์ต่อชีวิตของเรามาก

เป็นการได้สะสมเหตุปัจจัย
แม้ว่าเรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
แต่นี่คือการสะสมเหตุปัจจัยต่อมรรคผลนิพพาน
เป็นการขัดเกลาอยู่ทุกขณะ ทุกวัน

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

Link to the Photo