เราที่มิใช่เรา เป็นความจริงที่สุด


เราที่มิใช่เรา เป็นความจริงที่สุด
เป็นสภาวะที่ว่างจากเหตุแห่งทุกข์มากที่สุด
เมื่อไร้เงาแห่งอัตตาตัวตน
ความบริสุทธิ์ล้วนๆ เดิมแท้ก็ปรากฎ ..
เราเป็นเรา ที่มิใช่เรา 
นี้เป็นความจริงที่สุด
เป็นสภาวะหลุดพ้นที่ปลอดภัย..
....ต่อจิตใจมากที่สุด
ที่นี่ เดี๋ยวนี้..
เราที่เป็นเรา เป็นสภาวะบดบัง (อวิชชาห่อหุ้ม)
เมื่อเราจริงอิสระจากเราที่เป็นมายา
เราจึงเข้าถึงสภาวะหลุดพ้น (เดิมแท้,นิรันดร์)
ที่นี่ เดี๋ยวนี้

อิโตมิ จัง 

Image by djedj from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ถ้าไม่เป็นกลาง...


ถ้าไม่เป็นกลาง...
ไม่เหนือโลก ไม่พ้นจากโลกไปได้ 
ต้องมีทุกข์ อยู่...อย่างนั้น...ร่ำไป
ใจ ที่เป็นกลาง ๆ 
แล้วจะมีอะไร กระทบกระเทือนอีก 
ขอให้รักษา...
ความเป็นกลางนั้นไว้ ให้มั่นคงเถอะ 
ไฟนรก...
ต้องดับลง ณ.ที่นั่นแหละ

หลวงปู่เทสก์  เทสรังสี

Image by xusenru from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา