รูป นาม ที่เรามองว่าสวย...รูป นาม ที่เรากำลังมองว่าสวย นั่นแหละเรากำลังติดกับดักของกิเลสอยู่

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ