ไม่มีภัยอะไรร้ายกว่าจิตตสังขาร


ภัยอะไร จะร้ายยิ่งไปกว่าภัย 
คือ จิตตสังขาร (สิ่งปรุงแต่งอันเกิดแต่จิต) ไม่มี
มิตรอะไร จะดียิ่งไปกว่ามิตร 
คือ ความรู้เท่าทันสังขารจิต ไม่มี

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ที่มาภาพ : https://i.pinimg.com/originals/23/78/f9/2378f92b8ddbe1eb987db625067aa84b.jpg

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา