ทำสมาธิ ถ้าไม่สงบ อย่าน้อยใจ          การปฏิบัติสมาธิแต่ละครั้ง แม้ว่าจิตไม่สงบเป็นสมาธิ อย่าไปน้อยอกน้อยใจว่าเราภาวนาไม่ได้ผล เราภาวนาแต่ละครั้ง จิตเขาจะสะสมกำลังเอาไว้ทีละเล็กทีละน้อย บางครั้งเราตั้งใจให้จิตเป็นสมาธิ ภาวนาแทบเป็นแทบตาย มันก็ไม่เป็น แต่บางครั้งอยู่เฉยๆ พอมีอารมณ์อะไรมากระทบ จิตมันวูบลงไปได้สมาธิ แล้วผลที่มันเกิดเป็นสมาธิอย่างนั้นมันมาจากไหน มาจากที่เราปฏิบัติ จิตสงบบ้าง ไม่สงบบ้าง เป็นบางครั้งบางคราว แล้วมันจะสะสมพลังงานของมันเอาไว้ ได้จังหวะเหมาะเมื่อไร มันก็เกิดขึ้นเมื่อนั้น

                                                                                           หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ผู้ประสบความสำเร็จ...
ผู้ประสบความสำเร็จ
ล้วนแต่เดินในเส้นทางแห่งความลำบาก 
ผู้ล้มเหลว
ล้วนแต่เดินผ่านเส้นทางแห่งความสบาย

พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม

อารมณ์ไม่ใช่กิเลส
"อารมณ์ไม่ใช่กิเลส"... 
แต่การที่เราไป "ยึดมั่นสำคัญมั่นหมาย
ในอารมณ์" นั้นๆ ต่างหากล่ะ คือ "กิเลส"

พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม

การที่จะไม่มีตัวตน ก็ต้องไม่ยึดถือ
ถ้าท่านรู้จักความไม่มีตัวตน ท่านก็ไม่ตายแล้ว 
เพราะความไม่มีตัวตน จะตายได้อย่างไร 
เอาอะไรที่ไหนตาย 
การที่จะไม่มีตัวตน 
ก็ต้องไม่ยึดถือในสิ่งใดๆ ทั้งหมด 
การไม่ยึดถือในสิ่งใดๆ ทั้งหมด 
ก็ต้องเห็นไปตามความจริงว่า 
ไม่มีตัวตนของเราในที่ไหนๆ ใดๆ เลยพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 
(จันทร์ สิริจนฺโท)