ยึดสุข คือต้นเหตุทุกข์


ยึดสุข คือต้นเหตุทุกข์
รู้ว่าสุขไม่เที่ยง คือต้นทางดับทุกข์

ถ้าหากรู้หลัก
ของการคลายความยึดมั่นได้จริง
จะคลายความยึดมั่น
กับทุกสิ่งในชีวิตได้เลย!

ดังตฤณ

Image by majacvetojevic from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ชื่อว่าได้บรรลุถึงสมาธิ


ถ้าเราพัวพันอยู่กับอารมณ์ภายนอก  
จิตภายในก็จะปั่นป่วน  
เมื่อเราหลุดจากการพัวพัน
ด้วยอารมณ์ภายนอกทุกอย่างแล้ว  
จิตก็จะตั้งอยู่ในศานติ  
จิตเดิมแท้ของเราเป็นของบริสุทธิ์
อยู่แล้วอย่างแท้จริง  
แล้วเหตุผลที่ว่า  ทำไมเราจึงปั่นป่วนนั้น  
ก็เพราะเรายอมตัวให้อารมณ์
ซึ่งแวดล้อมเราอยู่  ลากเอาตัวเราไป  
ผู้ที่สามารถรักษาจิตของตนไว้ไม่ให้ปั่นป่วนได้  
ไม่ว่าจะอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมชนิดไหนหมด  
นั่นแหละ ชื่อว่าได้บรรลุถึงสมาธิ

ท่านเว่ยหล่าง
จากสูตรของเว่ยหล่าง

Image by JLB1988 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา