ใจที่ "ไม่เอาอะไร"


ใจที่ "ไม่เอาอะไร"มันใหญ่นะ
กำลังของใจ "ไม่เอาอะไร" นี่ก็มีมากขึ้นด้วย
มันสามารถแบกรับเรื่องทุกข์แบบโลกๆ 
ได้ด้วยใจไม่รู้สึกทุกข์

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by tjuusitalo from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ไม่ใช่เรื่องของเรา


ทุกข์ เกิดขึ้น
ก็ให้ทราบว่า...เรื่องของทุกข์
สุข  เกิดขึ้น
ก็ให้ทราบว่า...เรื่องของสุข
ไม่ใช่เรื่องของเรา
เรื่องของเรา...มีทางเดียว
ที่จะพิจารณาให้รู้เรื่องของสุข และทุกข์
ที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Image by Yuri_B from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา