"แก้แค้น" ที่ดีที่สุด คือ หยุดก่อเวรกรรม
"แก้ตัว" ช่วย อะไรไม่ได้ 
"แก้ไข" ช่วย ได้ทุกอย่าง
"แก้แค้น" ที่ดีที่สุด คือ หยุดก่อเวรกรรม
โกรธเขา เราทุกข์ ..อภัยเขา เราสุข
ศีล สมาธิ ปัญญา คือ มรรคา แห่งความสุข

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

ความรู้ของเราต้องทำให้รู้เห็นเองที่เขาเขียนมาอ่านมาน่ะ มันเป็นความรู้ของเขา ไม่ใช่ความรู้ของเรา 
ความรู้ของเราต้องทำให้มันรู้เองเห็นเองขึ้นมา สัจธรรมมันอยู่ที่นี่

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต