เราก็แค่รับรู้ สิ่งที่เกิดขึ้น


ความรู้สึก หรือ สภาวะที่เกิดขึ้น
นั่นแหละของจริง !
....เราก็แค่รับรู้ สิ่งที่เกิดขึ้น
ความคิด ตรรกะ ตีความต่างๆ
คือของปลอม !!
ความรู้สึกที่เกิดขึ้น
สภาวะที่เกิดขึ้น คือ ของจริง
หัวใจของการปฎิบัติก็คือ
รู้ธรรมเฉพาะหน้า
รับรู้สภาวะที่ปรากฏไปเรื่อยๆ

พระมหาวรพรต กิตฺติวโร

Image by Veronika_Andrews from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
กิ่งก้านของ อวิชชา


หลงทางดี หรือ หลงทางชั่ว 
มันก็เป็น
กิ่งก้านของ อวิชชา ทั้งนั้น !!

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Cr.Fb.Pakapol Pongsura
Image by Baggeb from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา