การฟังธรรมต้องฟังด้วยความเคารพ          การฟังพระธรรมเทศนาต้องฟังด้วยความเคารพ ตั้งใจฟัง ถ้าเราตั้งใจฟัง พระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูอาจารย์จะหยั่งลึกเข้าสู่จิตใจของพวกเรา แต่ถ้าฟังอย่างที่ว่า ฟังมากก็เคยชินไปเรื่อยๆ ผลที่สุดก็ฟังเหมือนเสียงนกเสียงกา พระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาไม่ใช่ของเล็กน้อย ถ้าตั้งใจฟังก็จะสำเร็จสมประสงค์ สมความมุ่งมาดปรารถนา เหมือนในสมัยพุทธกาลที่ท่านสำเร็จมรรคสำเร็จผลจากการฟัง

                                                                                    หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก

การภาวนาทำตอนหนุ่มนี่ล่ะมันดี          การภาวนาทำตอนหนุ่มนี่ล่ะมันดี เปรียบเหมือนกับคนขับรถ ถึงแม้จะเก่งจะชำนาญขนาดไหน แต่ว่าสภาพตัวรถมันเก่า แม้จะเหยียบคันเร่งเต็มที่ มันก็วิ่งได้เท่าเดิมตามสภาพของมัน การภาวนานี่ก็เหมือนกัน

                                                                                                         หลวงปู่เพียร วิริโย

ธรรมแท้จริงนั้นคือภาษาใจ
ธรรมแท้จริงนั้นคือภาษาใจ ไม่ใช่ภาษาหนังสือ
รสชาติของธรรมคือการนำไปปฏิบัติ
เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะสัมผัสผลขึ้นที่ใจ
ความสุขสบายจากผลจากการปฏิบัติธรรมนั้นสุขสงบเย็น
เป็นสุขที่มีรสชาติประเสริฐ
ผู้นำธรรมไปปฏิบัติให้เข้าถึงเท่านั้นที่จะได้เสพรสชาตินี้


พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

เรารู้เท่าทันทุกข์ ทุกข์ก็หนีเอง
เราหนีทุกข์ หรือให้ทุกข์หนีจากเรา 
เรารู้เท่าทันทุกข์ ทุกข์ก็หนีเอง 
ถ้าเราไม่รู้เท่าทัน ทุกข์ก็ไม่หนี 
เราลืมตา มืดก็ออกไปเอง 
ไม่ต้องไล่ เว้นไว้แต่ประสาทตาไม่มีหรือในที่มืด 
บางท่านพูดว่า ให้ “ละ” อันนั้น ละอันนี้
ก็ถูกอยู่ เพื่อแสดงเป็นบุคลาธิษฐาน
เป็นกิริยาอันแท้ๆ 
เมื่อรู้เท่าทันอันไหน มันละอันนั้น


หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต