สติเป็นที่มาของปัญญาหมั่นฝึกหัดสติของตนให้กล้า 
เมื่อสติของเรามันกล้าพอแล้ว 
จะกำหนดดูที่ไหนมันก็ทะลุปรุโปร่งไปหมด 
ถ้าสติมันกล้าพอแล้ว มันมีกำลังพอแล้ว 
กำหนดดูกายของตน มันก็ทะลุปรุโปร่งไปหมด 
หรือจะกำหนดดูอะไรก็รู้ซาบซึ้งอยู่ภายใน

หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล

ยึดมั่นสิ่งใด ได้สิ่งตรงข้ามถ้าเรายึดมั่นอยู่กับความหวัง
เราจะพบความสิ้นหวัง  
ถ้าเรายึดอยู่กับความตื่นเต้น
เราจะเบื่อหน่าย... 

พระอาจารย์สุเมโธ