การเจริญสติ ถ้ารู้สึกตัวมากๆ จะเกิดญาณปัญญา          การเจริญสติ มีความรู้สึกตัว ถ้ารู้สึกตัวมากๆ ก็จะเกิดญาณปัญญา เกิดความฉลาดรู้แจ้งในรูปนาม ล่วงพ้นภาวะเดิม หมดปัญหาในชีวิต จนพบชีวิตใหม่ แต่ถ้าไม่มีสติ ความหลงจะครอบงำ ทำให้เกิดความโง่หลงงมงาย ไม่รู้รูปนามตามความเป็นจริง ถูกกายถูกใจหลอกเอา เกิดเป็นภพเป็นชาติไปต่างๆ นานา ท่องเที่ยวอยู่ในวัฎสงสารเป็นอเนกชาติ

                                                                                        หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องคือการสร้างตัวรู้          การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องนั้น คือ การสร้างตัวรู้ จนเกิดปัญญาจักษุหรือธรรมจักษุ เพื่อทำให้เกิดการเห็นแจ้งในสิ่งที่ปรากฏขึ้น ในกาย ในใจของเรา ตามความเป็นจริง เพราะธรรมะคือความจริง ทั้งสังขตธรรมและอสังขตธรรม ซึ่งปรากฏขึ้นอยู่แล้ว ทั้งภายในและภายนอกตลอดเวลา

                                                                                 หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

สมาธิอยู่ตรงที่จิตของเราไม่เผลอสมาธิอยู่ตรงที่จิตของเราไม่เผลอ เมื่อจิตไม่เผลอจิตก็ตั้งมั่นได้ 
ถ้าจิตเผลอเมื่อไหร่ จิตก็ตั้งตัวไม่ได้ ล่มอยู่เรื่อย ขาดอยู่เรื่อย

 หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

Link to the Photo