วางความเป็นเรา จึงไม่มีเราเป็นผู้วางจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ทุกข์ทางกายไม่มีความหมาย
ทุกข์ทางกายไม่มีความหมาย
เมื่อจิตเข้าสู่ภายในได้...


หลวงพ่อกนฺตสิริ (กนฺตสิริ ภิกฺขุ)

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

จะไปหมายมั่นมันทำไม
เรื่องดีไม่ดี มันราคาเท่ากัน 
เรื่องดีมันก็ไม่เที่ยง เรื่องไม่ดีมันก็ไม่เที่ยง 
จะไปหมายมั่นมันทำไม 
มันฟุ้งซ่านก็ดูมันฟุ้งซ่านไปสิ 
มันสงบก็ดูเรื่องสงบสิ 
อย่างนี้ ให้ปัญญามันเกิด 
..อาการของจิตมันเป็นอย่างนี้ 
เราอย่าไปยุ่งกับมันมากสิ..


หลวงปู่ชา สุภัทโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา