ก่อนนอนอย่าลืมตั้งจิตแผ่เมตตาจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

คนมีจิตซื่อๆ จะไม่ตกเป็นทาสอารมณ์มนุษย์คนไหนมีจิตซื่อๆ เป็นนิสัย 
เขาจะไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ 
ที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลง
เสื่อมสลายตลอดเวลา 
จะเป็นคนมีพลังสมาธิสูงโดยธรรมชาติ

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ถ้ารู้ซื่อๆ ไม่เป็น ให้อยู่กับพุทโธ
ถ้าเราอยู่กับสักแต่ว่ารู้ หรือรู้ซื่อ ๆ ไม่เป็น 
ก็ให้มีความรู้สึกตัวอยู่กับคำบริกรรมพุทโธ 
แล้วสักแต่ว่ารู้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ตลอดเวลา 
จนกว่าจะสักแต่ว่ารู้หรือรู้ซื่อๆ 
คือปล่อยวางทั้งอารมณ์หรือสิ่งที่ถูกรู้ 
และปล่อยวางทั้งผู้รู้ ตลอดเวลา 
ก็ไม่ต้องพึ่งคำบริกรรมพุทโธอีกต่อไป


หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา