เกาไม่ถูกที่คัน


เห็นว่าทุกสิ่งยึดไม่ได้
จิตเลิกยึดถือ
คือเกาถูกที่คัน
........
คนเราที่มันทุกข์ 
มันทุกข์เพราะความเข้าไปยึด 
ถ้าเราไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ 
เราต้องเห็นว่ามันยึดไม่ได้... 
มรรคผล นิพพานมีจริง 
หากปฎิบัติถูกทางมันแป๊ปเดียว 
ที่ปฎิบัติกันหลายสิบปี 
มันเกาไม่ถูกที่คัน 
เราไม่ได้ไปแก้สิ่งต่างๆ 
เราแก้ที่จิต 
จิตที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่น...

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

Photo by Sage Friedman on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความหมายของเบื่อหน่าย ในการบรรลุธรรม


ความหมายของเบื่อหน่าย
ในการบรรลุธรรม

คำว่าเบื่อหน่าย ไม่ใช่ว่า 
ไปเกลียดไปโกรธมันนะ
แต่เป็นความกระจ่างของจิตเราเอง 
เห็นความปล่อยวาง 
เห็นว่าอันนี้ไม่มีสาระประโยชน์อะไรเลย 
ไม่เป็นแก่นเป็นสารอะไรเลย 
เราเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ 
เป็นธรรมชาติ ธรรมดาเรื่องของเขา 

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Image by PietG from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา