อยู่กับปัจจุบันจึงเกิดปัญญาถ้าใจของเราอยู่ในปัจจุบัน 
เราก็แก้ปัญหาได้ทั้งวัน 
เมื่อเราแก้ปัญหาได้ทั้งวัน 
ปัญญาเราก็เกิดทั้งวันไม่หยุด

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม