ความหมายของสติคำว่า "สติ" รู้ในปัจจุบัน 
สัมปชัญญะ ก็รู้ในปัจจุบัน 
รู้ในตน รู้ในใจเรานี้แหละ 
รู้ในปัจจุบัน 
รู้ละความโลภ ความโกรธ ความหลง 
ราคะ กิเลส ตัณหา เหล่านี้ ละออกให้หมด
ละออกจากใจ ละอยู่ตรงนี้แหละ
 "สติ"

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

วิธีลดอัตตา


         อัตตาเยอะ ถ้ารู้ตัวก็แก้ไขไม่ยาก พยายามลดลงหน่อย อันดับแรกพิจารณาเยอะๆ หน่อย ไม่ว่าตัวเราตัวเขาก็มีความเสมอกัน คือเป็นธาตุ ๔ เหมือนกัน ท้ายสุดมีความตายเหมือนกัน เราถือตัวถือตนไปก็ตาย ไม่ถือตัวไม่ถือตนก็ตาย แต่คนที่ไม่ถือตัวเขาไปแล้ว เขาไปภพสูงกว่า เพราะเขาไม่ได้แบกอัตตาไว้ ส่วนเราจะถือตัวถือตน ถึงเวลาก็ไปภพต่ำกว่า ถ้าอยากสูงอย่างเขาต้องลดอัตตาให้ได้ พิจารณาให้เห็น

                                                                                                หลวงพี่เล็ก สุธมฺปญฺโญ

ให้อภัยให้เป็น          สิ่งใดก็ตาม ใครก็ตาม ทำให้เราไม่ชอบใจ เราก็มีความรู้สึกแต่ว่า นึกถึงการให้อภัยไว้เป็นปกติ ไม่ถือโทษโกรธเคือง โกรธแต่ทว่าไม่ผูกโกรธ อาการไม่ผูกโกรธของเราเป็นปัจจัยให้เขามีความสุข และเราเองก็มีความสุข ถือว่าเป็นเรื่องของธรรมดา คนเราเกิดมานั้นจะดีทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ ฉะนั้น เมื่อรู้ว่าเขาเลว เราก็ให้อภัยกับเขา

                                                                                                  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ