สติปัฏฐาน 4


การภาวนา
เท่าที่ได้ข้อมูลมานี่ง่ายที่สุด
ไม่ต้องไปนึกอะไร
อย่างดีก็ พุทโธ ธัมโม สังโฆ ๓ จบ
แล้วทำสติกำหนดรู้จิตเฉยอยู่
พอจิตว่างอยู่ ปล่อยให้ว่าง
ถ้าจิตคิด ปล่อยให้คิด
เอาสติตามรู้ ทีนี้ถ้าหากว่า
จิตยังไม่มีพลัง พอคิดปั๊บ
เรากำหนดรู้ เขาจะหยุดคิด
มันก็เป็นความว่าง
ว่างแล้วเราก็รู้อยู่ที่จิต
.
- การรู้อยู่ที่จิต เป็น จิตตานุปัสสนา
- เมื่อจิตคิดขึ้นมา เรากำหนดรู้
ก็ ธัมมานุปัสสนา
- พร้อมๆ กันนี้ สุขทุกข์ก็เกิดขึ้น
จิตของเราก็รู้เองโดยไม่ได้ตั้งใจ
ก็เป็น เวทนานุปัสสนา
- กิริยาอาการที่กำหนดหมายรู้สิ่งต่างๆ ได้
มันเกิดจากประสาททางสมอง
ก็เป็นเรื่องของ กายานุปัสสนา"

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
cr.เพจลูกศิษย์ท่านพ่อลีฯ

Image by vietnguyenbui from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา