อยู่ด้วยปัญญาล้วนๆ ถึงจะมองเห็นความเป็นจริง
ความเกิดนั่นแหละคือความหลง ถ้าไม่หลงก็ไม่เกิด 
หลงมาสร้างกายเนื้อปิดกั้นตัวเอง
เราต้องเจริญสติเข้าไปให้เข้มแข็ง ต่อเนื่อง 
แยกแยะได้ ชี้เหตุชี้ผลได้ เห็นเหตุเห็นผลได้
อยู่ด้วยปัญญาล้วนๆ ถึงจะมองเห็นความเป็นจริง 
ก็ต้องพยายามกัน ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ 
แก้ไขใหม่ ปรับปรุงตัวเราใหม่อยู่ตลอดเวลา
ไม่มีใครจะสอนเราได้หรอกนอกจากตัวของเรา 
ถ้าเราสอนเราไม่ได้ ก็อย่าไปเที่ยวให้คนอื่นเขาสอน


พระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา