อายตนะเป็นเครื่องวัดจิต
อายตนะทั้งหลาย เป็นเครื่องวัดจิตของตนได้อย่างดีที่สุด 
เมื่ออายตนะ มากระทบจิตของเรา เราหวั่นไหวหรือไม่ 
เมื่อหวั่นไหวมาก ก็แสดงว่า มีสติน้อย 
มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ ก็ยังน้อย
เมื่อหวั่นไหวน้อย หรือไม่หวั่นไหวเสียเลย ก็แสดงว่า มีสติมาก 
มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่มาก แล้วรักษาตัวได้

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี