สุขแท้ เกิดจากการไม่ส่งจิตออกนอก...ขอความสุขแท้ อันเกิดจากการไม่ส่งจิตออกนอก 
จงถึงท่านเถิด 
คราวใดที่ใจไปอยู่กับเหตุทุกข์ 
อันมีความเพลินหลงเป็นเครื่องผูก 
คราวนั้นใจย่อมมีแต่ทุกข์ สารพันเรื่องราว 
แปรปรวนไม่หยุดนิ่ง 
คราวใดใจอยู่กับเนื้อกับตัว รู้สิ่งที่มี 
รู้ลม รู้งาน รู้กาย 
จิตนิ่งรำงับเป็นสุข
ขอทุกท่านจงประสบสุขอันเกิด
แต่การรู้ละความเพลินหลงนั้นเถิด 
อย่าเมาหมกในเหตุทุกข์เลย

ครูบาไตรภพ วัดป่าโคกเจริญธรรม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา