ให้เพียรดูจิตใจให้เพียรดูจิตใจ ถ้าบาปครอบงำก็รู้ ถ้าจิตผ่องใสก็รู้
ถ้าใจจะเผลอ สติก็รู้ก็ระลึกได้
จะโกรธจะว่าใคร สติก็จะคอยเตือนคอยห้ามและไม่ยึด 
อโหสิกรรมให้เค้าไป บาปกิเลสก็จะเบาบาง
....ใจเศร้าหมองขุ่นมัว ก็คือทุกข์ คือบาป 
ใจผ่องใสเบิกบาน ก็คือบุญ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

ไม่ควรตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความรักไม่ควรปล่อยตนให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความรัก
เพราะการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นเรื่องทรมาน
แลเรื่องที่จะบังคับมิให้พลัดพรากก็เป็นสิ่งสุดวิสัย
ทุกคนจะต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจ
ไม่วันใดก็วันหนึ่ง

หนังสือพระอานนท์พุทธอนุชา โดย อ.วศิน อินทสระ

จิตว่างจากตัวเรา เข้าถึงพระนิพพานเมื่อใดที่เราเห็นจิตประภัสสร 
หรือจิตว่างจากตัวเรา 
ขณะนั้นเราเข้าถึงพระนิพพานแล้ว

หลวงพ่อโพธินันทะ

ความรู้สึกตัวนำสู่สมาธิ ปัญญา          ถ้าเราสามารถประคองความรู้สึกตัว อันเกิดจากสติสัมปชัญญะให้ต่อเนื่องยาวนานได้เท่าใด จิตก็เกิดญาณทัศนะ คือความรู้เห็นที่ชำนิชำนาญมากขึ้นเท่านั้น ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะแปรตัวเป็นสมาธิและปัญญาโดยกลไกธรรมชาติของมันเอง โดยไม่ต้องนึกคิดพิจารณาอะไรให้ยุ่งยากและซับซ้อน ตามที่หลวงปู่ดูลย์ท่านกล่าวว่า ยิ่งคิดก็ยิ่งไม่รู้ แต่เฝ้าดูก็ยิ่งรู้เห็นชัดแจ้ง อันนั้นเป็นความจริง 

          เพียงแต่ทำเหตุให้มันถูกเท่านั้น เดี๋ยวผลมันจะเป็นเอง                                                                                           หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท