การบำเพ็ญบารมีธรรม ไม่ใช่เพื่อ “มุ่งหวังผล”
การบำเพ็ญบารมีธรรม ไม่ใช่เพื่อ “มุ่งหวังผล” 
หรืออยากได้สิ่งใดจากการปฏิบัติ 
แต่เป็นเพราะได้เห็นโทษของสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่างหาก
แล้วจึงลงมือปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความไม่มีอะไร (วาง – ว่าง) 
หรือสู่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลย 
นี่แหละจึงเรียกว่า ปฏิบัติธรรม
หรือบำเพ็ญบารมีธรรมที่แท้จริง

อ.ทวีศักดิ์ คุรุจิตธรรม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การคิดมันอยู่เหนือการควบคุมของเรา
ไม่ใช่ว่าจะให้หยุดการคิด เราทำไม่ได้หรอก 
การคิดมันอยู่เหนือการควบคุมของเรา 
ตามความหมายแล้วอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ก็ไม่ใช่ของเรา
เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพยายามหยุดคิด 
ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าความคิดต่างๆ 
มันผุดขึ้นมาได้อย่างไร หรือความคิดที่ผุดขึ้นมามันเป็นแบบไหน
แค่ให้รู้ว่าความคิดคือความคิดพอ และทุกครั้งที่เรารู้เช่นนั้น 
ผู้คิดก็จะหยุดทำงาน และในขณะนั้นก็จะมีผู้รู้เกิดขึ้นแทน..


พระอาจารย์สุมโนภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา