ชีวิตแท้ต้องมีการสลัดออกชีวิตแท้ๆ นั้น ต้องมีการสลัดออกตลอดเวลา 
ยิ่งสลัดออก ยิ่งไม่มีอะไร ยิ่งเบาเท่านั้น 
มีแต่รู้ล้วนๆ มีการให้ 
เปี่ยมด้วยปัญญาอันบริสุทธิ์

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ


การปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นชื่อแห่งความเพียรการปฏิบัติสมาธิภาวนานั้น เป็นชื่อแห่งความเพียร
ที่ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายในบวรพระพุทธศาสนา
ได้ถือเป็นข้อปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่ง
ธรรมะที่จะนำมนุษย์ให้พ้นทุกข์นี้ ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา เท่านั้น

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล